Spevnené plochy

– pokládka zámkovej dlažby

– chodníky, cestičky z prírodných kamenív

– palisády
– terasy, parkoviská
– múriky či chodníčky
– tehličkové obklady