Terénne úpravy

Na začiatku procesu vytvárania záhrady sa pozemky vyskytujú v stavoch, pri ktorých sú potrebné rôzne väčšie, či menšie úpravy. Ak napríklad pôda ležala dlhší čas úhorom je potrebné odburiniť a rekultivovať ju. Niekedy nie je množstvo ornice dostatočné, preto je potrebná navážka alebo naopak, ak je ornica nerovnomerne sústredená, je potrebné ju rozviezť. Terénne úpravy sú prvým nevyhnutným krokom k vzniku Vašej záhrady.