Údržba verejne zelene

Ponúkané služby spoločnosti INEX-Hausgarden spol. s.r.o.

–          Kosenie zelených plôch, parkov profesionálnou technikou

–          Ošetrenie a rez kríkov, živých plotov, stromov

–          Výsadba verejnej zelene

–          Výsadba mobilnej zelene

–          Zakladanie zelených plôch

–          Spracovanie bioodpadu

–          Kompletná zimná údržba