Referencie

– Revitalizácia historického parku Nitrianska Blatnica (výmera cca. 4 ha)
– Sadové úpravy a výsadba zelene výrobná hala Schindler Dunajská Streda
– Sadové úpravy a výsadba zelene obchodný dom Sconto Nitra
– Sadové úpravy logistická hala EVEREST 2 Bratislava.
– Výsadba zelene okolia Betonárky INVEST – Nitra
– Revitalizácia námestia dedinského prameňa v Obci Trnovec nad Váhom