Referencie

  • Revitalizácia historického parku Nitrianska Blatnica (výmera cca. 4 ha)
  • Sadové úpravy a výsadba zelene výrobná hala Schindler Dunajská Streda
  • Sadové úpravy a výsadba zelene obchodný dom Sconto Nitra
  • Sadové úpravy logistická hala EVEREST 2 Bratislava.
  • Výsadba zelene okolia Betonárky INVEST – Nitra
  • Revitalizácia námestia dedinského prameňa v Obci Trnovec nad Váhom