Údržba

Ponúkame služby nevyhnutné na udržanie dokonalého vzhľadu a kondície Vašej záhrady:
– kosenie
– prevzdušňovanie
– strihanie
– hnojenie a polievanie
– aplikovanie postrekov