Údržba verejnej zelene

Ponúkané služby spoločnosti INEX-Hausgarden spol. s.r.o.

  • Kosenie zelených plôch, parkov profesionálnou technikou
  • Ošetrenie a rez kríkov, živých plotov, stromov
  • Výsadba verejnej zelene
  • Výsadba mobilnej zelene
  • Zakladanie zelených plôch
  • Spracovanie bioodpadu
  • Kompletná zimná údržba