Zakladanie záhrad

Celý záhradný priestor je potrebné naplánovať tak, aby zodpovedal a vyhovoval Vášmu životnému štýlu a s domom i okolím tvoril jeden celok. Aby sme dosiahli očakávaný výsledok je potrebné spojiť Vaše túžby a vízie s našim prevedením.

Proces zakladania záhrady je rozdelený do niekoľkých krokov:

– Návšteva zákazníka a oboznámenie sa s jeho požiadavkami, zistenie skutočného stavu pozemku, nafotenie   a vytýčenie energetických rozvodov

– Vypracovanie štúdií, ktoré ideálne riešia a zohľadňujú požiadavky zákazníka

– Vytýčenie spevnených plôch (chodníky, schodiská, múry, oplotenia, terasy), tvary záhonov a trávnika, projekcia zavlažovania, umiestnenie altánku či jazierka a pod.

– Vypracovanie podrobného projektu s analýzou finančných nákladov

– Samotná realizácia projektu

– Údržba a odborné poradenstvo