Zakladanie záhrad

Celý záhradný priestor je potrebné naplánovať tak, aby zodpovedal a vyhovoval Vášmu životnému štýlu a s domom i okolím tvoril jeden celok. Aby sme dosiahli očakávaný výsledok je potrebné spojiť Vaše túžby a vízie s našim prevedením.

Proces zakladania záhrady je rozdelený do niekoľkých krokov:

  • Návšteva zákazníka a oboznámenie sa s jeho požiadavkami, zistenie skutočného stavu pozemku, nafotenie a vytýčenie energetických rozvodov
  • Vypracovanie štúdií, ktoré ideálne riešia a zohľadňujú požiadavky zákazníka
  • Vytýčenie spevnených plôch (chodníky, schodiská, múry, oplotenia, terasy), tvary záhonov a trávnika, projekcia zavlažovania, umiestnenie altánku či jazierka a pod.
  • Vypracovanie podrobného projektu s analýzou finančných nákladov
  • Samotná realizácia projektu
  • Údržba a odborné poradenstvo