Táto vlastnosť Vás bude sprevádzať pri realizácií  od prvého momentu až po odovzdanie celého  diela.